SOLD
Scania 124l -420 6x2- euro 3 Scania 124l -420 6x2- euro 3 Scania 124l -420 6x2- euro 3 Scania 124l -420 6x2- euro 3 Scania 124l -420 6x2- euro 3

Scania 124l -420 6x2- euro 3